Büyü Nedir Nasıl Yapılır

Büyü Nedir Nasıl Yapılır Büyü çok eskilere dayanan bir geçmişi çok köklü olan bir uygulamadır. Kutsal kitabımız Kuranı Kerim’de Bakara suresinin 102 nciayetinde şöyle buyrulmaktadır “tuttular Süleyman mülküne dair Şeytanların uydurup takib ettikleri şeylerin ardına düştüler, halbuki Süleyman küfretmedi ve lâkin o şeytanlar küfrettiler, nasa-insana sihir talim ediyorlar ve Babilde Harut Marut iki melek üzerine indirilen şeyleri öğretiyorlardı, halbuki o ikisi «biz ancak bir imtihan için gönderildik sakın sihir yapmayı tecviz edib de kâfir olma» demedikçe bir kimseye (büyü) öğretmezlerdi, işte bunlardan kişi ile zevcesinin arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı, fakat Allahın izni olmadıkça bununla kimseye zarar verebilir değillerdi, kendilerine zarar verecek, menfaati olmayacak bir şey öğreniyorlardı, kasem olsun onu her kim satın alsa her halde onun Ahirette bir nasibi yok, bunu muhakkak bilmişlerdi amma canlarını sattıkları o şey ne çirkin bir şeydi onu bilselerdi”Elmalılı Hamdi Efendinin mealinde de görüldüğü gibi insanlar büyüyü öğrenir öğrenmez kötü emeller için kullanmaya başladılar. İyi ameller için kullanmayı düşünmediler. Harut ve Marut meleklerinin uyarılarına karşılık insanlar, birbirlerinin (karı kocanın) arasını açacak ve onları uzaklaştıracak tılsımlar formüller öğrenip uyguladılar. Kur’an da açıkça ifade edildiği gibi, bu öğretileri kendilerine zarar verecek ve kendilerini dinden çıkaracak şekilde kullanıyorlardı.

Büyü vardır

Kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığı gibi büyü vardır. Büyünün nasıl gerçekleştiğini ve tesir ettiğini anlamak için Havas ilmi Ledun ilmi ve bu söz konusu meleklerin öğrettiği gizli ve çok az kişinin silsile yolu ile öğrendiği şeyleri uygulamaları bilmek gerekiyor. Kötü niyetli insanların ve şeytanların cinlerin şerrinden korunmak için bu ilmi bilmek gereklidir. Ancak bir ömür boyu sürebilecek bir ilim dergahından geçmek ve terbiye almak lazımdır. Günümüzde bu ilim bir takım şaklabanlar sahte medyumlar tarafından çok istismar ediliyor. Büyü gibi muazzam bir öğretiden haberi bile olmayan sahte medyumlar ele geçirdikleri yarım yamalak bilgileri nasıl kullanacağını bile bilmeden Sadece para kazanmak için bir araç olarak kullanılıyor. İnsanların dert ve sıkıntıları yetmezmiş gibi bir de şaklabanlara sahte medyumlara para ödeyerek dertlerini katlıyorlar. Üstelik hiçbir çözüm elde edemiyorlar. İnsanlara yardım amaçlı olarak, birleştirici uzlaştırıcı bir güç olarak bu bilgileri kullanmak ve insanlığa faydalı olmak varken, birçok insan da bu bilgileri kötü amaçlar için kullanıyor. Dahası büyü ilminin saygınlığı ve inanırlığına da zarar veren bu sahte medyumlarla mücadele etmek ne yazık ki imkansızdır.

Bir önceki yazımız olan Ankara Kızılay Medyumlar başlıklı makalemizde Kızılay'da Fal Bakan Medyumlar, Kızılay'da Medyum ve Kızılay'da Tarot Falı Bakımı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir